Big Data Management

Breng uw grote hoeveelheid data terug tot vereenvoudigde, voor marketing bruikbare kenmerken.

Meerdere bronnen samenvoegen

De eerste stap in big data management is het afleiden van data uit de verschillende bronnen binnen het bedrijf. Wij koppelen de bronnen binnen uw bedrijf om een totaal beeld van uw klanten te creëren. De bronnen zijn bijvoorbeeld:

  • Het CRM systeem;
  • Het datawarehouse;
  • De marketingdatabase;
  • Ordersystemen;
  • Het facturatiesysteem;
  • Websites;
  • Externe data.

[HORIZONTALE LIJN]

Klant als uitgangspunt in big data management

Marketing bepaalt de definitie wie een klant is en wie een prospect. We nemen hierbij dus niet de technische kenmerken van een klant als uitgangspunt (accountnaam, debiteurnummer etc.), maar puur de klant of het huishouden zelf. De personen of huishoudens staan dus centraal. Marketing bepaalt de business rules.

[HORIZONTALE LIJN]

Single Customer View

Campaigns Unlimited ontwikkelt voor uw organisatie een Single Customer View (SCV), een 360 graden beeld van al uw klanten en/of prospects. Dit is een lijst die bestaat uit alle klanten en/of prospects met uit de verschillende bronnen alle relevante, afgeleide kenmerken. Hiermee heeft u een totaalbeeld van elke klant in handen. Dit maakt de uitvoering van campagnes, analyses en rapportages eenvoudiger, sneller en efficiënter.

[HORIZONTALE LIJN]

Vereenvoudiging data

De enorme hoeveelheid aan data die beschikbaar is in de organisatie brengen wij terug tot vereenvoudigde, voor marketing bruikbare kenmerken. Bijvoorbeeld telefoongesprekgegevens (CDR) van een klant, brengen we terug tot het aantal minuten dat een klant in het weekend belt en hoe vaak.

Campaigns Unlimited automatiseert en beheert het datamanagement proces voor de marketing afdeling. Zo zijn de uitkomsten continu up-to-date.

Andere oplossingen