Business Dashboard

Bepaal de volgende marketingstrategie op basis van overzichtelijk gepresenteerde gegevens.

Uw campagnes inzichtelijk

Business dashboards geven inzicht in uw campagnes. Wat heeft de campagne opgeleverd? Hoeveel orders zijn er gescoord? Een rapportage met de resultaten over de campagnes is onmisbaar in campagne management. Op basis van deze overzichtelijk gepresenteerde gegevens, bepaalt u het succes van de campagne, de volgende marketingstrategie en waar bijsturing eventueel nodig is.

[HORIZONTALE LIJN]

Business dashboard op maat

Campaigns Unlimited bepaalt samen met uw marketing afdeling en/of management welke data in het dashboard moet worden getoond. Het business dashboard maken we dus op maat. Vervolgens kiest u zelf, per campagne, op een interactieve manier welke gegevens en resultaten u uit de campagne wilt zien.

Andere oplossingen